Fundusze Norweskie

Jest nam niezmiernie miło poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu dofinansowanego ze źródeł Funduszy Norweskich. Celem projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych” jest rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowację. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do świadczenia usług poligraficznych przez nasze przedsiębiorstwo oraz opracowanie narzędzi do pomiaru i redukcji śladu węglowego dla klientów firmy. Poniżej prezentujemy harmonogram prac oraz postępy z realizacji projektu.

12.11.2021 r.

Podpisanie Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie projektu w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021.

Nr Umowy: UWP-NORW.19.01.04-14-0010/20-00

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.

8.12.2021 r.

Ogłoszenie postępowania w Bazie Konkurencyjności pod nr.: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises na opracowanie platformy internetowej do usług poligraficznych.

23.12.2021 r.

Wybór dostawcy usług w ramach postępowania w Bazie Konkurencyjności - podpisanie Umowy z firmą Da Vinci Studio Sp. z o.o. z Bielska-Białej na wykonanie prac programistycznych w celu opracowania platformy internetowej do usług poligraficznych.

8.03.2022 r.

Na zaproszenie Ambasady Królestwa Norwegii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Forbes Women drukuje.to miało zaszczyt uczestniczyć w seminarium biznesowym „Zielone innowacje i przedsiębiorcze kobiety”. Podczas konferencji miał miejsce panel dyskusyjny zatytułowany „Każdy biznes może być eko” prowadzony przez  Forbes Women.

24.06.2022 r.

drukuje.to uruchamia pierwszy, zewnętrzny serwis internetowy opracowany w ramach prac nad projektem. Aplikacja wysyłam.to jako wynik prac nad modułem "Chmura plików" to dodatkowy serwis dedykowany wszystkim użytkownikom w celu sprawnej wymiany dużych plików przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów energetycznych - wszystko, by zredukować ślad węglowy.

28.06.2022 r.

Ogłoszenie postępowania w Bazie Konkurencyjności pod nr.: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises na wykonanie prac rozwojowych, w zakresie opracowania metodologii ECO kalkulatora/kalkulatora śladu węglowego - jednego z elementów platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.

19.07.2022 r.

Wybór dostawcy usług w ramach postępowania w Bazie Konkurencyjności - podpisanie Umowy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszicaw Krakowie, Wydziałem Zarządzania w zakresie opracowania metodologii ECO kalkulatora/kalkulatora śladu węglowego - jednego z elementów platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.

6.10.2022 r.

drukuje.to wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przeprowadziło webinar otwierający projekt. Seminarium pod hasłem "Product Carbon Footprint" poruszało kwestie związane z projektem dotowanym przez Fundusze Norweskie - cele, założenie, harmonogram i spodziewane rezultaty. Uczestnicy mogli poznać zagadnienia związane z pracami realizowanymi wspólnie z AGH, w szczególności temat śladu węglowego produktów dla branży poligraficznej oraz logistycznej, metody obliczania CO2e, prace nad kalkulatorem śladu węglowego dla innowacyjnej platformy internetowej.

1.12.2022 r.

drukuje.to w finale 2. edycji konkursu Programu Grantowego ING. Konkurs poświęcony był wyzwaniom 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ i poszukiwał rozwiązań odpowiadających na wyzwanie: Jak możemy zapewnić zrównoważoną konsumpcję i produkcję? drukuje.to zaprezentowało projekt innowacyjnej platformy wspieranej przez grant Funduszy Norweskich, w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia zrównoważonych łańcuchów dostaw w branży poligraficznej oraz rozwiązania na zmniejszenie ilości odpadów wraz z pomiarem i redukcją śladu węglowego.

26.06.2023 r.

drukuje.to wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie przeprowadziło webinar zamykający projekt. Seminarium pod hasłem "Carbon Footprint towards eco-design" było podsumowaniem współpracy pomiędzy firmą oraz uczelnią w zakresie opracowania innowacyjnego kalkulatora śladu węglowego stanowiącego kluczowy element platformy internetowej. Zaprezentowano rezultaty projektu w postaci autorskiego kalkulatora CO2e oraz platformy, kierunku rozwoju firmy oraz powstałego rozwiązania do eko-projektowania. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z trendami w eko-projektowaniu produktów i odpowiedniego doboru surowców w celu redukcji śladu węglowego produktów.

30.06.2023 r.

drukuje.to oficjalnie zamyka prace nad projektem pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.” wspieranego przez Fundusze Norweskie. W ramach prac powstała innowacyjna platforma oferowana w formie zamkniętego portalu dla klientów B2B oraz otwarta aplikacja do ekologicznego transferu plików (wysyłam.to). Wszystkie wskaźniki projektu zostały przez firmę drukuje.to osiągnięte według założeń projektu, opracowana platforma jest również przedmiotem ochrony patentowej zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Patentowego pod nr rej.: P.445429. Obecnie firma planuje wdrożenia klienckie oraz dalszy rozwój platformy w kierunku eko-projektowania.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu w ramach dofinansowania z Funduszy Norweskich. Wypełnij formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wyślij nam zapytanie o wycenę

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Dbamy o środowisko naturalne – stosujemy wyłącznie certyfikowane źródła papieru z recyclingu chroniąc przy tym dobra naturalne Ziemi.

Zwiększamy produktywność i efektywność pracowników naszych partnerów biznesowych.

© 2023 drukuje.to, wszelkie prawa zastrzeżone