Dofinansowanie

W drukuje.to dywersyfikujemy źródła finansowania korzystając z dostępnych grantów krajowych i międzynarodowych w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych swojej działalności związanej z oprogramowaniem, pracami badawczo-rozwojowymi oraz poligrafią. Ponieważ misją firmy jest wzrost produktywności oraz oszczędności wśród naszych klientów, a także szczególne uwzględnienie rozwiązań ekologicznych oraz działań odpowiedzialnych społecznie, współpracujemy i stale poszerzamy międzynarodowe portfolio partnerów finansowych i technologicznych, wspierających w realizacji misji firmy.

Rok 2019

Udział w projekcie pt. „Fundusz Sekwencja wsparciem innowacji technologicznych w początkowej fazie rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1.2 Rozwój MŚP.

Typ projektu: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw.

Celem projektu było zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP w województwie mazowieckim oraz konkurencyjności polskiej/regionalnej gospodarki, poprzez akcelerację i inkubację MSP na Mazowszu przez świadczenie przez Wykonawcę nowych, proinnowacyjnych usług.

Rok 2020

Pomoc na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania - pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Rok 2021

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych” korzysta z dofinansowania o wartości 855 065,00 PLN otrzymanego od Norwegii. Celem projektu realizowanego w ramach Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałania 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – Small Grants Schemes for female enterprises, jest rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowację. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do świadczenia usług poligraficznych przez przedsiębiorstwo drukuje.to. Całkowita wartość projektu realizowana w ramach Funduszy Norweskich wynosi 1 346 727,00 PLN.

Zobacz harmonogram i postępy realizacji prac: www.drukuje.to/fundusze-norweskie

Więcej informacji na stronie: www.norwaygrants.org

© 2023 drukuje.to, wszelkie prawa zastrzeżone